ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές έλλειμμα 13,75 δισ. ευρώ σε 11 μήνες- Αύξηση 2% στα καθαρά έσοδα

ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές έλλειμμα 13,75 δισ. ευρώ σε 11 μήνες- Αύξηση 2% στα καθαρά έσοδα

Έλλειμα ύψους 18,25 δισ. ευρώ παρουσιάζεται στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού,  έναντι στόχου για έλλειμμα 19, 83 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και πλεονάσματος 1,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2020.  Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 13,75 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 15,3 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 6,94 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,12 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 806 εκατ. ευρώ ή 2,0%  έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους λόγω του ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν τόσο εμπροσθοβαρής όσο είχε εκτιμηθεί, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,19 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 916 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων: α)  ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,0%,β)  ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 373 εκατ. ευρώ ή 3,2%,γ)  ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,4%,δ)  Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,2%,ε)  Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 130 εκατ. ευρώ ή 1,4%,στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 145 εκατ. ευρώ ή 7,5%,ζ)  Μεταβιβάσεις κατά 342 εκατ. ευρώ ή 7,0% , η)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 4,3%,θ)  Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ ή 1,6%, εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 5,6%. Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις εξής βασικές κατηγορίες: α)  ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 73 εκατ. ευρώ ή 5,3%,β)  ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,4%,γ)  Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 4,3%,δ)  Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,9%,ε)  Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 5,1%. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5, 06 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 110 εκατ. ευρώ από το στόχο (4,95 δισ. ευρώ).  Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: