ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σχ «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής»

ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σχ «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής»

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

Butterfly Jewelry Set Handmade | 24K Gold Finished | Astonishing

€99.95 Inc. Vat


24K Gold Finished
Adjustable size for Bracelet & Ring
FREE Shipping!
Handmade Women’s Butterfly Jewelry Set Jewelry

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished | jewelryaccessories4u.com

Handmade Butterfly Jewelry Set 24K Gold Finished
€99.95 Inc. Vat

Butterfly Jewelry Set includes:
Handmade Butterfly Bracelet
Handmade Butterfly Ring

FREE Shipping Worldwide!

 

 


 

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση βρίσκεται από χθες  το νομοσχέδιο «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής», καθώς το υπουργείο Οικονομικών προχωρά σε νομοθετική πρωτοβουλία, που θα αναθεωρήσει ριζικά τον Ιδρυτικό Νόμο της Ο.Κ.Ε. (ν. 2232/1994),, κατόπιν συνεργασίας με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και έχοντας αναλύσει, σύμφωνα με ανακοίνωση, καλές πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.  Ειδικότερα, το νομοσχέδιο «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής», το οποίο αναρτήθηκε χθες σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: η διεύρυνση των θεματικών πεδίων αρμοδιότητας έκφρασης Γνώμης από την Ο.Κ.Ε. Τη ρητή αναφορά σε αρμοδιότητες που αφορούν: (α) υποβολή προτάσεων για θέματα ίσης μεταχείρισης, (β) συμβολή της Ο.Κ.Ε. στον περιφερειακό/τοπικό κοινωνικό διάλογο, (γ) σύνταξη ετήσιων εκθέσεων και υποβολή τους στη Βουλή των Ελλήνων. Την υποχρέωση θεσμοθετημένων συλλογικών οργάνων υπεύθυνων για τον σχεδιασμό κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής (π.χ. Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας) να αποστέλλουν τα πορίσματά τους στην Ο.Κ.Ε., ενισχύοντας την πληρότητα ενημέρωσης του θεσμού και ενθαρρύνοντας τυχόν συνέργειες. Τη σύντμηση του χρόνου ανταπόκρισης της Ο.Κ.Ε. (15-20 ημέρες, αντί για 30-45 ημέρες) για την έκδοση Γνώμης, προκειμένου να μην καθυστερεί η νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Την αναθεώρηση της σύνθεσης της Ο.Κ.Ε., με παράλληλη αύξηση του συνολικού αριθμού μελών από 62 σε 66 και ίση εκπροσώπηση των τριών ομάδων, προκειμένου να καταστεί πιο πλουραλιστική και να ανταποκρίνεται στους σύγχρονους οικονομικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόβλεψη για πρώτη φορά εκπροσώπησης των νεοφυών επιχειρήσεων, των Ελλήνων εξαγωγέων και του Ναυτικού Επιμελητηρίου, δίνοντας το σήμα για τον προσανατολισμό της χώρας προς την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Την προώθηση της ισότητας των φύλων, με ενσωμάτωση ρήτρας για αντιπροσώπευση καθενός εκ των δύο φύλων τουλάχιστον στο 1/3 του συνόλου των μελών της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Ο.Κ.Ε., με αναλυτική αναφορά των ρητών αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης και διαχείρισής της. Την υποχρέωση δημοσίευσης προϋπολογισμού και απολογισμού στον ιστότοπο της Ο.Κ.Ε. για την προώθηση της διαφάνειας και λογοδοσίας του θεσμού. Την πρόβλεψη – για πρώτη φορά – της κατάρτισης…

Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο | ediseis-news

 

Ειδήσεις & Νέα από την Ελλάδα & όλον τον κόσμο,

Ακολουθήστε: